Ons Adres

Het Parochiehuis Nieuwkoop
Dorpsstraat 39
2421 AV Nieuwkoop

Kitty Van Der Pijl
Telefoon 06 - 41583861

Activiteiten

Verschillende activiteiten vinden zich plaats in het Parochiehuis Nieuwkoop. Hieronder een overzicht.


KVO '80

Een keer in de vier weken komen de vrouwen van de vrouwenbond samen. Elke keer doen of maken ze iets anders.

Nieuwe leden zijn van hart welkom. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Anneke: 06-39013273.


E.H.B.O. Nieuwkoop

E.H.B.O. Nieuwkoop is een enthousiaste groep vrijwilligers die regelmatig gevraagd worden om bij grote activiteiten in de gemeente Nieuwkoop bij te staan.

Ieder jaar wordt er regelmatig (op maandagavond) trainingen gegeven, zodat je aan de vereiste uren komt om je E.H.B.O. diploma up to date te houden.

Ook belangstelling om deze lessen te volgen of je op te geven om een E.H.B.O. diploma te halen? www.ehbonieuwkoop.nl


Klaverjasavond

Klaverjassen vanuit de Katholieke kerk “Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart”
Van september tot april wordt er maandelijks op vrijdag een klaverjasavond georganiseerd. Deze avonden worden goed bezocht en is voor iedereen toegankelijk. Er wordt op z’n Rotterdams gekaart en het kost € 3,00 per persoon incl. een lekkere kopje koffie of thee. Na afloop worden de winnaars bekend gemaakt en is er altijd een verloting waar veel prijzen zijn te winnen. De opbrengsten van deze avonden komt ten goede van de kerk.

Nieuwsgierig? Kom gerust vrijblijvend langs. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en we beginnen om 20.00 uur.

Contactpersoon Arjan Hoogeveen, telefoonnr. 06-16371003

parochiehuis nieuwkoop klaver


Toneelvereniging "Cecilia"

Elk jaar in februari treedt toneelvereniging Cecilia op met komisch toneelstuk op. Ook dit jaar waren het weer twee geslaagde avonden met het toneelstuk genaamd "Hemel op stelten". Graag zien we iedereen volgend jaar weer. Wij zijn al heel erg benieuwd wat voor stuk ze dan in de planning hebben staan!

Heeft u misschien interesse om ook actief te willen toneelspelen, dan kunt u contact opnemen met: Peter van Bakel, 0172-408169.

parochiehuis nieuwkoop cecilia